O jodze

Joga – jeden z sześciu ortodoksyjnych systemów filozofii indyjskiej, zajmujący się związkami pomiędzy ciałem i umysłem. Poprzez odpowiedni trening ciała (w tym ascezę), dyscyplinę duchową (medytację) i przestrzeganie zasad etycznych joga deklaruje możliwość rozpoznania przez praktykującego natury rzeczywistości.

System treningowy gimnastyki joginów, który dajemy na zajęciach, to system metodyczny zastosowania technik treningowych jogi, specjalnie zoptymalizowanych pod kątem współczesnych warunków zachodniego społeczeństwa.

Taka metoda jest dobrym wyborem do rozpoczęcia praktyki treningowej niezależnie od początkowej kondycji.

System zorientowany jest na odbiorcę końcowego i jest przeznaczony do tworzenia programów treningowych ogólnego przeznaczenia.

Charakteryzuje się dużą różnorodnością technik treningowych, pozwala rozwiązywać szerokie spektrum zadań charakteru ogólnorozwojowego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego. Ze względu na obfitość różnych wariacji technik o najniższych poziomach trudności, pozwala na opracowanie programów treningowych dla początkujących, dla osób z upośledzeniami funkcji fizjologicznych i rożnymi zaburzeniami funkcjonalnymi i organicznymi.

Metodyka gimnastyki joginów jest odpowiednia do stosowania jako optymalny system uniwersalnego fitnessu, rehabilitacji funkcjonalnej i fizykoterapii.